Kategori: Nedir

Cem-i Takdîm nedir?

Cem-i Takdîm nedir? Cem-i Takdîm ne anlama gelir? Cem-i Takdîm ne demektir? Cem-i Takdîm kelimesinin anlamı nedir? Cem-i Takdîm kelimesinin …

Bedene nedir?

Bedene nedir? Bedene ne anlama gelir? Bedene ne demektir? Bedene kelimesinin anlamı nedir? Bedene kelimesinin anlamı sitemizde! Bedene: Deve ve …

Bedel nedir?

Bedel nedir? Bedel ne anlama gelir? Bedel ne demektir? Bedel kelimesinin anlamı nedir? Bedel kelimesinin anlamı sitemizde! Bedel: Başkası adına …

Arafat nedir?

Arafat nedir? Arafat ne anlama gelir? Arafat ne demektir? Arafat kelimesinin anlamı nedir? Arafat kelimesinin anlamı sitemizde! Arafat: Mekke’nin yaklaşık …

Âfâkî nedir?

Âfâkî nedir? Âfâkî ne anlama gelir? Âfâkî ne demektir? Âfâkî kelimesinin anlamı nedir? Âfâkî kelimesinin anlamı sitemizde! Âfâkî: Mekke’nin etrafındaki …

Tilâvet Secdesi nedir?

Kur’ân’da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle …

Tilâvet nedir?

Tilavet; tabi olmak, peş peşe yapmak, geciktirmek, okumak ve manasını düşünmek anlamlarına gelir. ıstılahta, Kur’ân’ı usulüne uygun olarak okumak demektir. …

Tertil nedir?

Bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını vererek açıklamaktır. Kur’ân’ı tertil üzere okumak; Kur’ân’ı …

Tercüme nedir?

Arapça “terceme” fiilinin mastarı olan “tercemetün” kelimesinin Türkçe’de kullanılan şeklidir. Sözlükte; bir sözü söylendiği dilde açıklamak, bir sözü başka bir …

Tecvid nedir?

“Tecvîd”, sözlükte bir şeyi iyi, güzel ve sağlam yapmak demektir. Kıraat ilminde tecvîd, her harfi mahrecinden hakkını vererek okumaktır. Kur’ân’ı …

Suhuf nedir?

“Sahîfe” kelimesinin çoğul olup “sayfalar” anlamına gelen “suhuf”, Peygamberlerden bazılarına verilen küçük kitapçıklara, risalelere denir. Kur’ân’da Hz. İbrahim ve Hz. …

Sûre nedir?

Sözlükte “yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve katları” anlamına gelen sûre (çoğulu süver) tefsir ilim dalında başı ve sonu …